_____________________________________________________________________________________


_____________________

Využite našu ponuku zľavnených letných cien paliva
k predzásobeniu triedeným uhlým na nasledujúcu vykurovaciu
sezónu


Aj tohto roku organizujeme akciu pre našich zákazníkov, kde
pri odbere triedeného

HNEDÉHO UHLIA, ČIERNEHO UHLIA, BRIKIET A KOKSU

môžete ušetriť 10 až 50 EUR za 1 tonu nami dodávaného uhlia.

Letná cena paliva platí od 1. MÁJA do odvolania
a majú na ňu nárok všetci odberatelia, ktorí sa včas prihlásia v objednávkovej
kancelárii v Bratislave na tel. čísle 02/5341 1490, 02/5341 3601,
fax: 02/5341 5758, alebo osobne na sklade paliva v Bratislave na Prievozskej
ulici č. 32.


_________________________________________________________________