_____________________________________________________________________________________

Objednávka
_____________________Prosím napíšte vaše telefónne číslo a adresu.
Prosím uveďte druh tovaru(uhlie/plyn PB) a množstvo v tonách alebo v kusoch/kg_________________________________________________________________