____________________________________________________________________________________

O nás
_____________________

Naša obchodná spoločnosť zabezpečuje aj prenájom nehnuteľností v areáli na
Prievozskej ul. č. 32 v Bratislave.
Ide o skladové, výrobné a kancelárske priestory vrátane vonkajších spevnených
betónových plôch vhodných na uskladnenie aj sypkých materiálov s výborným
dopravným napojením na cestnú sieť a železnicu (vlastná železničná vlečka).
_________________________________________________________________